8. mai 2020 - Vi åpner gradvis opp for gruppetrening igjen!  

Maks 10 personer i hver gruppe med forskriftsmessig avstand på 2 meter.  

Nylig henviste pasienter og kronisk hjerte-/lungesyke pasienter blir prioritert i første omgang. Dere vil få en henvendelse fra oss i løpet av mai.

Hjertelaget Fysioterapi åpner opp for vedlikeholdstrening igjen etter 17.8. 2020.

OBS: Gruppene blir med færre deltakere og til andre tider enn tidligere, pga smittevernsregler. Send melding til anne@hjertelagetfysioterapi.no dersom du er interessert i å være med. Hjemmesiden vår er foreløpig ikke oppdatert på hvilke grupper vi tilbyr.

Fra 1.7. er det nye takster fra Helfo: Gruppetrening: kr. 102,- Individuell test: kr. 185,-

Vi holder helt stengt fra 6.7.-26.7. Rehabiliteringsgrupper starter opp igjen 27.7.

Velkommen tilbake til nye og gamle deltakere!

Hjertelaget fysioterapiHjertelaget Fysioterapi, Jan Johnsens gate 5, 4011 Stavanger, Telefon 51 91 09 20