8. mai 2020 - Vi åpner gradvis opp for gruppetrening igjen!  

Maks 10 personer i hver gruppe med forskriftsmessig avstand på 2 meter.  

Nylig henviste pasienter og kronisk hjerte-/lungesyke pasienter blir prioritert i første omgang. Dere vil få en henvendelse fra oss i løpet av mai.

Treningsgrupper for «viderekomne» ferdig rehabiliterte hjertepasienter er foreløpig satt på vent. Dersom noen av dere i den siste gruppa, har en ny situasjon som gjør at dere har behov for rehabilitering, ta kontakt! Helst på epost: anne@hjertelagetfysioterapi.no

Vi gleder oss til å se dere igjen!

Hjertelaget fysioterapiHjertelaget Fysioterapi, Jan Johnsens gate 5, 4011 Stavanger, Telefon 51 91 09 20