kartlegging

Første konsultasjon består av en kort samtale og en funksjonstest. Målet med denne timen er å høre hvordan du har det, hvordan vi kan hjelpe deg med å forstå din egen helsesituasjon bedre, og hvordan fysisk aktivitet/trening påvirker helsen din. 

Vi vil teste den fysiske funksjon din ved å utføre en enkel funksjonstest på ergometersykkel eller tredemølle. Da vil du få en opplevelse av hvor mye du kan presse deg når du er i fysisk aktivitet/trener. Noen ønsker å trene i grupper hos oss; andre foretrekker råd til egentrening. Vi har grupper på lav/moderat intensitet og moderat/høy intensitet. 

For at vi skal kunne gi deg et godt tilbud trenger vi en oppdatert epikrise fra behandler før vi lager en avtale med deg. Vi foretrekker at denne blir sendt av behandler til Hjertelaget Fysioterapi via Norsk Helsenett. Hvis dette ikke er mulig kan du komme innom til oss med den selv.