Åpningstid: Mand - fred kl: 08:00-15:00

Vi kan i perioder være vanskelig å nå på telefon. send oss gjerne en mail så tar vi kontakt så snart vi har mulighet.

 
Adresse:

Jan Johnsens gate 5

4011 Stavanger

For at vi skal kunne gi deg et godt tilbud trenger vi en oppdatert epikrise fra behandler før vi lager en avtale med deg. Vi foretrekker at denne blir sendt av behandler til Hjertelaget Fysioterapi via Norsk Helsenett. Hvis dette ikke er mulig kan du komme innom til oss med den selv.
 
 
Anne Haugland

Fysioterapeut

kjersti lerang rosnes

Fysioterapeut