LUNGEtrening

Trenger du hjelp til å komme i gang? Det er lett å bli passiv, når pusten setter begrensninger på aktiviteten. Hos oss har du muligheten til å finne ut hva du kan klare. Jevnlig trening og et sosialt miljø, kan gi deg et mer aktivt liv!

Før du begynner i treningsgruppa, kommer du til en individuell samtale og funksjonsvurdering. Ut ifra dette kan vi gi deg råd om trening og aktivitet i det daglige. Ta gjerne direkte kontakt med oss. Vi trener 1-2 ganger per uke i små grupper.


Har du behov for veiledning innen pusteteknikk/slimmobilisering, og bruk av hjelpemidler (som f.eks. mini-pep), setter vi opp individuelle timer for dette.