hjertelaget fysioterapi

Vår klinikk tilbyr opptrening av personer med hjerte- og lungesykdom. Siden 1988 har nærmere 9000 personer fått opptrening gjennom Hjertelaget Fysioterapi. Instituttet har deltatt i flere treningsstudier i samarbeid med kardiologisk avdeling på Stavanger universitetssykehus (SUS).

Fysioterapeuter ved Hjertelaget fysioterapi:

Anne haugland

Anne er utdannet ved Statens Fysioterapiskole i Oslo. I 1986 var hun med på å starte hjerterehabiliteringstilbudet i Stavanger, gjennom forskningsstiftelsen Hjertelaget. Hun er spesialist i rehabilitering, med fordypning i hjerte- og lungefysioterapi, og har bidratt i flere treningsstudier for pasienter med ulike hjertediagnose. 
Anne er i tillegg utdannet gestaltveileder fra Meta-senter for gestalt- og psykosyntese, i Kristiansand.
Hun har også mange års erfaring som kursholder innen stressmestring og livsstilsendring, og med individuelle samtaler. 
Anne kan kontaktes på e-post: anne@hjertelagetfysioterapi.no eller på mobil: 47465061

kjersti lerang rosnes

Kjersti er utdannet fysioterapeut ved University i Birmingham, England, i 1998. 
Hun trives med å lede treningsgrupper, og har siden 1999 ledet grupper innen forebygging og behandling. Hun har fordypet seg i kurs innen hjerte- og lungefysioterapi, og har ansvar for undervisning for hjerteårepasienter på SUS: "Hvordan trene med hjelteåresykdom?
I tillegg til fysioterapiutdannelsen, har Kjersti en to-årig utdannelse som kognitiv terapeut fra Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT). Kompetanseområder er kognitiv terapi i fysikalsk medisin og rehabilitering, samt forebygging av angst og depresjon.
Kjersti har fordypningskurs i nevrologi, fysisk aktivitet, bevegelse- og treningslære, samt erfaring med undervisningsarbeid innen livsstilsendring og individuelle samtaler.
Kjersti kan kontaktes på e-post: kjersti@hjertelagetfysioterapi.no eller mobil: 47465044